Oferujemy nauczanie
NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Obecnie prowadzimy rekrutację do:

- zerówki (rocznik 2017)

- klas 1-3 (roczniki 2016, 2015 i 2014)

- klas 4-5 (roczniki 2013 i 2012)

W kolejnych latach uruchomimy naukę w następnych klasach – aż do ósmej włącznie.

Nasze dzieci są formalnie zapisane do edukacji domowej, ale spotykają się codziennie w przestrzeni naszej szkoły w centrum Ełku, by pod okiem nauczycieli wspólnie zdobywać wiedzę.

Terminy Spotkań Informacyjnych
dla rodziców

maj

9 maja 2023
godz. 17.00 - 18.30

Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. Parkowa 12, Ełk
Sala nr 2
maj

25 maja 2023
godz. 17.00 - 18.30

Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. Parkowa 12, Ełk
Sala nr 2
czerwiec

13 czerwca 2023
godz. 17.00 - 18.30

Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. Parkowa 12, Ełk
Sala nr 2

Jesteście Gotowi
Aby dołączyć?

Chcesz, żeby Twoje dziecko uczyło się w naszej szkole?